28 Taong Gulang na Babae, Sanggol pa rin ang Pisikal na Kaanyuan at Pag-iisip

Local News

Kakaiba ang kondisyon na mayroon ang babaeng ito mula Sorsogon. Sa kabila ng edad nito na 28 anyos na, ang katawan nito ay maihahalintulad pa rin sa isang sanggol maging ang kanyang pag-iisip.

Ipinanganak na mayroong kakaibang sakit si Sarah na taga-Sorsogon. Dahil sa sakit niyang ito kaya habang-buhay na ang kanyang pangangatawan na katulad lamang ng isang siyam na buwang sanggol.

Maging ang kanyang pag-iisip ay nananatili lamang sa paraan ng pag-iisip ng isang sanggol. Mula nang ito’y maipanganak, taglay na ni Sarah ang sakit na Congenital Hypothyroidism. Ibig sabihin nito ay hindi lumalaki si Sarah at buong buhay nito ay taglay niya lamang ang katawan at isip ng isang sanggol.

Dahil sa kakapusan sa pera at hirap ng buhay, hindi raw agad napatingnan sa doktor si Sarah ng kanyang nanay. Una pa lamang ay napansin na raw ni Merly Isao na may kakaiba sa anak kagaya na lamang ng hindi paglaki ng kanyang mga paa at kamay kahit noong apat na taong gulang na ito.

Walong taon pa ang lumipas bago tuluyang napatingnan si Sarah sa mga doktor. Dito na nga natuklasan ang kanyang sakit sa buto na dahilan ng hindi nito paglaki ng normal.

Dahil sa kondisyon niyang ito kaya tinaningan na si Sarah noon ng doktor na hindi hahaba ang kanyang buhay. Ayon sa mga ito, hanggang walong taong gulang lamang mabubuhay si Sarah. Ngunit, dahil sa pagmamahal, matinding pag-aalaga, at pagdarasal ng kanyang pamilya ay nabubuhay pa rin ngayon si Sarah.