Batang Breadwinner doble kayod para maipagamot ang kaniang magulang namay sakit

Local News
Dahil sa hirap ng katayuan sa buhay nang pamilya ni Manny sa murang edad ay nag kakayod kalabaw na ito upang matos-tusan ang panga-ngailangan ng kaniyang mga magulang na parehong may sakit nakatira ang pamilya ni Manny sa North Caloocan. Maagang namulat ang batang si Manny sa kahirapan maaga ring nabaldado ang kaniyang ama at ang kaniyang ina naman na dating nag hahanap buhay sa kanila ay nag kasakit pa ng Tuberculosis.

Hirap nang mag hanap buhay pa ang kaniyang ina, kaya’t dito na nag pasya ang batang si Manny na tumulong sa kaniyang mga magulang dahil naawa ito sa kanilang kalagayan bukod paruon tanging nag iisang anak lamang si Manny kaya’t sa murang edad ay gumagawa na ito ng paraan upang makaraos sa araw-araw. Maaga palamang ay naglalako na ang batang si Manny ng kaniyang mga panindang Walis, sponge at iba pang gamit pang bahay matiyaga niyang inilalako ito at nililibot ang buong caloocan upang makabenta.Habang nag lalako ay hindi maiwasan ng kaniyang mga dating kalaro na siya ay kantiyawan ng mga ito kung minsa’y ay aasarin pa siya ng kaniyang mga kalaro. Hindi niya ito iniinda dahil hindi alam ng mga ito ang kanilang mga sinasabi sa kaniya, sa maghapong pagtitinda ay sa awa naman ng Diyos ay nakakabenta ito kahit papaano at may mauuwi siyang pera sa kaniyang magulang upang may makain sila sa araw-araw at kung may sobra pang pera ay ipinambibili niya ito ng gamot ng kaniyang magulang saad ng batang si manny “Makita ko lang na masaya ang mga magulang ko, masaya narin ako.”
Sa murang pag-iisip ng batang ito ay para bang matanda na ito kung mag-isip at mulat na siya sa realidad ng buhay, kahit na ganito ang kaniyang katayuan at nahinto man sa pag-aaral ay hindi tumitigil mangarap ang batang si manny na makapag tapos ng pag-aaral balang araw at magkaruon ng disenteng trabaho upang matugunan ang panga-ngailangan ng kaniyang mga magulang.