Dalagita na naanakan ng sariling amain, Lumayas kasama ang anak nito

Local News

Marami sa atin ang hindi alam kung ano ang dinadanas ng isang tao matapos danasin ang mapait na karanasan, katulad nalamang ng isang batang ina na lumayas sa puder ng kaniyang Step-Father.

Nakita ito ng isang netizensi Marillo na nag magandang loob sa isang batang-ina na nakaupo sa gilid ng kalsada, napansin niya agad ang dala niyang bata habang pagapang-gapang sa gilid, wala itong saplot pangibaba at ang puwitang bahagi ng batang sangg0l ay marumi,namumula rin ito at mukhang dinapuaan na ito nag rashes.

Agad niyang nilapitan ang babae at tinanong kung bakit ito nasa kalsada agad namang sumagot ang babae “lumayas po ako sa-amin” nang tanungin ni Marillo kung bakit ito lumayas agarang sumagot naman ang babae “Step-father ko ang tatay ng anak ko” nagulat si Marillo sa sinagot ng babae, sa mukha nito at sa pangangatawan ay mukhang bata pa ito pansin rin niya na tulala ito at hindi mapakali sa kaniyang kinauupan,

Dahil sa awa ng ginang ay agad siyang umalis upang bumili ng maaring maitulong sa mag-ina may nakita siyang ukay na damit na pansamantalang magagamit ng bata dahil umuulan nuong mga oras na iyon, at kailangan nito ng damit, binilhan niya rin ito ng gatas upang may maitulong sa mag-ina.

Pag-balik niya ay wala na sa kinauupan ang mag-ina agaran niya itong hinanap at ipinagtanong sa mga vendor sa lugar, mabuti nalamang ay mag-turo sa kaniya kung saan sumilong ang mag-ina agad naman niyang iniabot ang kaniyang tulong sa mag-ina at sinabihan rin niya itong dumulog sa tanggapan ng DSWD upang sila ay matulungan.

Naawa man siya sa katayuan nito ay mas nakakaawa ang nangyari sa babae sa mura niyang edad ay sinapit na niya ang karahasan mula sa kamay ng kaniyang Step-father.