Imbis na Nebulizer, pang-b0mba ng gulong ang gamit ng kanyang anak para sa hika nito

Local News

nakakadurog ng puso para isang ama ang meron karamdaman ang kanyang anak
kaya,t gagawin niya ang lahat para ito,y gumaling at tuloyan gumaling sa karamdaman ang kanyang anak

 

 

 

isang tatay ang walang wala o kapus sa pag pagamot sa kanyang
anak ang pangalan ng bata ay si lee begnotea, eded ay dalawang taong gulang
na may karamdaman na tinataawag na ” broncial asthma’
dati itoy ay may ginagamit na nebulizer pero ka katagalan ng pag gamit nito
ay nasira ,dahil sa walang pang bili hindi agad na palitan dahilsa kakapusan at kulang sa
pinansyal

 

para makahinga ang bata na si lee makaisip ang kanyang ama na gumawa ng sariling nebulizer
sa pamamagitan ng tire pump o pag bumba sa gulong
at dinugtog ito sa nebulizer cup at mouthmask ,at mag simula itong bumilang ng 5-minuto
at malumanay niya itoy pinapump o binunba
sabi ng doktor , hindi naayon sa kalusugan ni lee ng pamamaraan na naiisip ng ama , dshil hindi ito
ligtas dahil ito ay may kemikal .

 

 

dahil sa ginawa ng ama niya nakarating ito sa kinauukulan kaya ito ay nabigyan ng nebulizer na bago at
gamot sa hika at binigyan din si lee ng karagdagan schoolarship hanggang ito’y makatapos sa pag aaral,lubos na ng papasalamat an ama niya dito,