Inspiring story: 10 year old na babae, nagsilbing magulang sa dalawa niyang kapatid matapos iwanan ng kanilang nanay

Local News

Sa murang edad ay naging ina at ama na siya sa kaniyang dalawang nakabaabatang kapatid, matapos pumanaw ang kanilang ama dahil sa malubhang karamdaman nito.

Makalipas lamang ng ilang buwan ay iniwan naman sila ng kanilang ina sa kanilang tiyo, hindi sinabi nito kung saan ito pupunta at hindi na muling bumalik pa sa kanila.

Nakilala ang batang babae bilang si Xiao Ying na nakatira sa maliit na nayon ng Nantang Gaozhou, China sa edad na sampung taon ay naging ama at ina na siya sa kaniyang dalawang maliit na kapatid,

Gustohin man ng kaniyang tiyo na ampunin ang kaniyang dalawang kapatid, upang isama sa bayan hindi pumapayag si Xiao, dahil ayaw niyang mawalay sa kaniyang dalawang kapatid, kaya araw-araw maagang gumigising si Xiao Ying upang asikasuhin ang kaniyang dalawang kapatid, nag-luluto narin ito ng agahan dahil bata palamang siya ay lagi na niyang pinapanood magluto ang kaniyang ina, at dahil dito natuto narin siya kung papaanong magluto, kapag tapos siyang magluto ay isinasabay naman niya ang pagpapakulo ng pampaligo ng dalawang kapatid nito.

At sabay-sabay silang papasok sa paaralan.lamang si Xiao Yin ng baytang ng pag-aaral sa kaniyang mga kapatid, kaya ginagawa nito ang lahat ng kaniyang makakaya upang matulongan at masupportahan ang kanilang panga-ngailangan sa araw-araw,

Sa murang edad ay pinapasok na niya ang mga gawaing mabibigat upang may-maipambili sila ng makakain ng kaniyang mga maliliit na kapatid, simple lamang ang pangarap ni Xiao ang makapag tapos ng pag-aaral ang mga ito at magkaroon ng magandang kinabukasan, kaya sa murang edad ay para bang naging mulat na ito sa lahat ng bagay at ang kaniyang pag-iisip ay naging matanda na kung mag-isip.