Låsing na Dalaga, nahulog at naipit sa dalawang pader matapos umakyat sa bubong ng kapitbahay

Local News

Viral ang isang post mula kay Peewee C. Bacuño dahil umano sa dalagang babaeng nåipit sa pagitan ng dalawang masikip na pader. Ang babae ay nåhulog mula sa bubong ng kapitbahay dahil umano aakyat sana ito.

Låsing ang dalagang babae na ito kaya naman naisip niyang umakyat sa bubong ng kapitbahay at bigla naman itong nahulog sa gitna ng masikip na pader at naipit ang dalaga dito. Naganap ang pangyayaring ito sa Los Baños, Laguna.

Kadalasan sa mga taong nakakain0m at nalalåsing ay tumataas ang lakas ng loob na gumawa ng mga bagay na hindi nila kayang gawin kung sila ay nasa tamang pag-iisip at hindi pa nakakain0m. Kaya naman masama din sa mga tao ang masobrahan sa pag-inom ng alåk, hindi lamang para sa kalusugan kundi para sa kaligtasan ng lahat.

Hindi naman masama ang magpakasaya, ngunit matutong magpigil at i-control ang pag-in0m. Sabi nga kadalasan sa sticker ng mga alåk, “Drink moderately” dahil hindi natin alam kung hanggang saan ang tolerance sa pag-iin0m.