subrang lamog na ang pisngi , agaran operation nawa matulungan ang batang ito.

Local News

Siya si Angela Bachicha 3 taong gulang na kasalukuyang iniinda ang hindi pa tukoy na sakit. Makikita sa imahe ang pag Lobo at pamamaga ng kanyang pisngi.

kasalukuyang syang inoobserbahan para alamin ang kanyang kalagayan. Sa mga may mabubuting puso na nais mag donate, kinakailangan ni Angela

ang inyong tulong upanng maoperahan ang kanyang pisngi. maaring mag padala sa gcash #09301000793 Gcash name: Deila Bulawan. maliit man o malaking halaga ito ay lubos na makaka tulong kay Angela at sa kanyang pagpapaopera.