Tuyo at Kamote ang Baon ng isang Estudyante Nagpaantig sa Puso ng mga Netizen

Local News

Kahirapan, isang estado ng pamumuhay na salat sa lahat ng bagay. Ngunit hindi hadlang ang kahirapan sa pagkamit ng ating mga pangarap. Kahit ano ang hirap na pinagdadaanan nating kahirapan sa buhay hindi ito ang rason kung bakit tayo bibitiw sa ating mga pangarap. Kadalasan pa nga ay ito ang ating nagiging sandigan para matupad ang ating mga mithiin sa buhay.

Isang halimbawa na lamang ang isang batang babae na sa kabila ng kahirapan ng kanilang pamilya ay hindi ito nag patinag sa pagsubok para makamit ang kanyang mga pangarap. Alam ng batang ito ang halaga ng edukasyon. Na ang edukasyon ang magtatawid sa kanila sa kahirapan. Ang kanyang kwento at dedikasyon ang nag paantig sa puso ng mga Netizen.

Sa panahon ngayon ang nagiging motibasyon ng mga kabataan sa pagpasok sa eskwelahan ay ang kani-kanilang mga baong pagkain o baong pera. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng mga pamilya ay nakakaluwag sa buhay at may kakayahang makapagbigay ng sapat ng baon sa kanilang mga anak. Sa ganitong mga pagkakataon makikita natin kung sino talaga ang masinop at masipag sa pag-aaral kahit na wala itong sapat na baong pagkain o pera.

Nag viral ang isang batang babae na ito dahil sa kanyang simpleng baong pagkain sa kanyang eskwelehan. Habang ang iba niyang kaklase ay kinakain ang pagkain pinabaon sa kanila ng kanilang mga magulang, ang batang ito ay kamote at tuyo lamang ang kinakain. Ang pangalan ng batang babae na nasa larawan ay si Cristine Nonan, isang studyante galing sa Zamboanga Del Sur.

Ang kanyang guro na si Ma’am Almera ang kumuha ng nasabing larawan at ipinost ito sa social media. Ayon sa kanyang guro, ang mga magulang ni Cristine ay parehas na magsasaka. Na sa kabila ng kahirapan tinuruan nila si Cristine ng kahalagahan ng edukasyon. At ito ang nagpaantig sa puso ng nakararami. Dagdag pa ng kanyang guro, gusto lamang niya na magsilbing inspirasyon ang motibasyon ni Cristine sa pag-aaral na sa kabila ng kanyang kahirapan ay alam niya ang kahalagahan ng edukasyon.

Dahil sa ginawa ng kanyang guro marami ang naantig at nagkaroon ng inspirasyon at motibasyon sa kanilang pag-aaral. Sa facebook, ang ibang taong naantig sa kwento ni Cristine ay nagabot pa ng personal na tulong sa bata. Ang iba pa ay bumisita pa sa lugar ni Cristine para sya’y bigyan ng pagkain at tulong pinansyal. Sana ang pagtulong ng ibang tao kay Cristine ay magsilbi pa niyang motibasyon na lalo pang pag-igihin ang kanyang pag-aaral.